Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy Mad Games

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Szcześniak Mad Games, ul. Krasiczyńska 3/21 03-379 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień w postaci newslettera oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia poprzez kontakt: madgames@madgames.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.madgames.pl (Polityka Prywatności).

 2. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem: http://www.madgames.pl/regulamin.

 3. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy OODO jest Usługodawca, tj.:Szcześniak Grzegorz Mad Games z siedzibą w Warszawie, przy ul.Krasiczyńskaiej 3/21, 03-379 Warszawa, o numerze REGON 012476561.

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą OODO.

                                                           Zakres i cel zbieranych danych
 5. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:

  1. w celu Rejestracji w Serwisie;

  2. w celu składania i realizacji Zamówienia oraz sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Sklepie Internetowym;

  3. w celu publikacji Treści.

 6. W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

 7. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło.

 8. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych w pkt. 6-7 powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Klienta.

 9. Dane osobowe Klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

  1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Klienta.

  2. sprzedaży Klientom Produktów oraz ich dostawy Klientom i świadczenia usług Klientom,

  3. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności,

  4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,

  5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

  6. tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,

  7. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

 10. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

  1. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

 11. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.

 12. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 13. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

                          Prawa i obowiązki Usługodawcy

     Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta                     właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich                      informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego                prawa.

 1. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności firmie wysyłkowej i pocztowej w celi realizacji złożonego zamówienia.

                                          Prawa i obowiązki Klienta

        1. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania,              uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu              należy wysłać e-mail na adres: madgames@madgames.pl, lub zadzwonić pod numer telefonu                  224989993 lub skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności w Koncie Klienta.

        2.W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji                      handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail, SMS i innych) osobie, która                      wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na              adres: madgames@madgames.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, zadzwonić pod numer                telefonu 224989993 i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie                  zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu                  zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy: Mad Games, ul.                            Krasiczyńska 3/21, Warszawa 03-379.

        3.Jeżeli Klient umieszcza w  Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i            nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem                              nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

        4.Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Klientów            Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z                przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich          danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

        Zabezpieczenie danych
        Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom                                  bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na                          bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania          plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki              mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail:                                          madgames@madgames.pl lub pod numerem telefonu 224989993.Drogi Kliencie

Dbając o Twoje dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. RODO*, prowadzimy weryfikację wyrażonych przez Ciebie zgód. Pragniemy spełnić względem Ciebie ponowny obowiązek informacyjny (jaki miał już miejsce w przeszłości) i prosimy Cię o reakcję, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest M-Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Pl. Wolnica 13 lok.10, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542249, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000 zł całości opłaconym i numerem NIP 6762485275 oraz numerem REGON 360817179 (zwana dalej M-Point).

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA. KLIENCI mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. KLIENT, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w sklepie internetowym M-Point, powinien zapisać się do newslettera. Informujemy, że Twoje dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Tobie preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Twoje dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, sposobie korzystania z nich, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych (odwiedzanych podstronach), informacje o używanych urządzeniach. M-Point wykorzystuje ww. informacje do oceny Twoich preferencji i zainteresowań. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Ciebie ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu.

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Informujemy, że Twój sprzeciw na marketing bezpośredni będzie równoznaczny z wycofaniem zgody na profilowanie.

W celu prawidłowej realizacji usług Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom handlowym (np. w celu realizacji sprzedaży ratalnej, ubezpieczeniowej, obsługi platformy sprzedażowej i opiniotwórczej).

Masz prawo:
- dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
- do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.


Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
- prawo do przenoszenia danych
- "prawo do bycia zapomnianym"


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). --

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu